Vilniaus rajono savivaldybės teikiama finansinė parama gyventojams

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2020-05-19
  • Kategorija: Svarbu!

Vilniaus rajono savivaldybės teikiama finansinė parama gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama švelninti karantino padarinius, kviečia susipažinti su teikiama parama gyventojams.

FINANSINĖ PARAMA GYVENTOJAMS

Vienkartinė pašalpa iki 97,5 Eur

Skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 375 Eur per mėnesį, vienam gyvenančiam asmeniui – 437,5 Eur.

Tikslinė pašalpa iki 1 170 Eur

Skiriama asmeniui būtinos socialinės paramos atvejais: įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti; asmens dokumentams tvarkyti; būtiniems vaistams įsigyti ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas; apmokėti būtiniausias paslaugas įvykus nelaimei, padariusiai žalą gyvenamajam būstui; asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir sukauptoms šiukšlėms iš būsto išvežti ir pan. Tikslinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 437,5 Eur per mėnesį.

Periodinė pašalpa iki 468 Eur

Skiriama kaip papildoma parama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir mokama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per metus asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius. Periodinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 187,5 Eur dydžio per mėnesį.

Sąlyginė pašalpa iki 390 Eur

Skiriama kaip skatinamoji priemonė tam tikroms užimtumo, sveikatos, švietimo ir panašioms problemoms spręsti. Pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 375 Eur per mėnesį. Kiekvienu konkrečiu atveju sąlyginės pašalpos dydį nustato Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgusi į pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos siūlymą, tačiau ne didesnį kaip 390 Eur ir ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

Gyventojai, deklaruojantys gyvenamąją vietą Vilniaus rajone ir norintys gauti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, nuotoliniu būdu privalo kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS

Skiriama asmenims, kurių vidutinės 3 paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį (187,50 Eur). Parama išimties tvarka gali būti skiriama asmenims, kurių vidutinės 3 paskutinių mėnesių pajamos, iki kreipimosi dėl paramos skyrimo dienos, vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį šiais atvejais, kai asmuo gyvena vienas, jam nustatytas neįgalumas ir jis yra nedarbingas; kai asmuo yra pensinio amžiaus ir gyvena vienas; kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų; kai vaiką(-us) augina vienas gyvenantis asmuo; kai šeima patiria socialinę riziką; įvykus nelaimei, padariusiai žalą vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, dėl kurios asmuo pateko į sunkią materialinę padėtį (patiria dideles išlaidas dėl sunkios ligos, stichinės nelaimės ir kt.).

Asmenys dėl paramos maisto produktais turėtų kreiptis į vietos seniūniją.

Taip pat gyventojai (esantys saviizoliacijoje, vieniši ar senyvo amžiaus) karantino metu neturintys fizinės galimybės patys nuvykti bei įsigyti maisto produktų ar vaistų, raginami kreiptis į vietos seniūniją. Seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai esant poreikiui padės įsigyti prekes bei pristatys į namus. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

 

BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

Kaip ir iki paskelbto karantino, gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytus reikalavimus.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

- viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims, arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio (kai naudingasis plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti yra ne didesni už nustatytus normatyvus);

- geriamojo vandens išlaidos viršija 2 procentus (bet ne daugiau už nustatytus sąnaudų normatyvus) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Prašymas piniginei socialinei paramai gauti pateikiamas seniūnijoms pagal faktinę gyvenamąją vietą. Konsultacijas nuotoliniu būdu suteiks Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, el. p. danute.plascinskiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0033.

Daugiau apie tai: /go.php/lit/8.8-Busto-sildymo-islaidu-geriamojo-vandens-islaidu-kompensaciju-skyrimas-ir-mokejimas/4/76

 

NUKELTAS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SUMOKĖJIMO TERMINAS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai patvirtinus Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimą, gyventojams yra pratęsti vietinės rinkliavos mokėjimų terminai už komunalinių atliekų surinkimo paslaugą. Gyventojai, kurie turėjo atlikti mokėjimus už pirmame ketvirtyje suteiktas komunalinių atliekų surinkimo paslaugas, tai turi padaryti iki birželio 1 d., už antrame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki birželio 30 d., už trečiame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki rugsėjo 30 d., už ketvirtame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d.

Karantino metu vietinės rinkliavos mokėtojo pageidavimu mokėtiną sumą galima sumokėti į priekį už visus metus iki einamųjų metų birželio 1 d. arba už pirmą pusmetį iki einamųjų metų birželio 1 d., už antrą pusmetį iki rugsėjo 30 d.

Atliekant mokėjimą privaloma nurodyti:

Gavėją: Vilniaus rajono savivaldybės administracija,

Gavėjo banką ir sąskaitos Nr.: Luminor Bank AB, LT284010042403733889,

Mokėjimo pavedimo paskirtyje: įrašykite mokėtojo kodą.

Asiociatyvi nuotrauka www.pexels.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos