Paslaugos

Centro teikiamos paslaugos:

1. bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims;
1.5. sociokultūrinės paslaugos;
1.6. kitos bendrosios socialinės paslaugos;

2. specialiosios socialinės paslaugos:
2.1. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims, šeimoms ir vaikams atsidūrusiems krizinėje situacijoje;
2.2. pagalba asmens namuose senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia;
3. rajono neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas;
4. vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) atvejo vadybos organizavimas ir koordinavimas.

Atnaujinta: 2022-10-05