Vilniaus rajono bendruomeniniai šeimos namai

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras nuo liepos mėnesio prisijungs prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus teikiamos šios paslaugos:

  • Individualios ir grupines konsultacijos asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime;
  • Efektyvios tėvystės mokymai;
  • Šeimos mediacijos paslaugos;
  • Socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams;
  • Savitarpio pagalbos grupės;
  • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt;
  • Pavėžėjimo paslaugos asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas;
  • Vaikų priežiūros paslaugos, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos.

 

 Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r., el. paštu bsn@vrspc.lt  ar tel. nr. +370614 17763.

Projekto trukmė: 2023 m. liepa – 2029 m. liepa.

Projekto finansavimo suma: 60 018 043,84 Eur. BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrui iš projekto skirta iki 1 696 896,66 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Naujienos:

 

Atnaujinta: 2023-08-31