Kviečiame asmenis su negalia kreiptis dėl asmeninės pagalbos paslaugų

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2022-01-28
  • Kategorija: Svarbu!

Kviečiame asmenis su negalia kreiptis dėl asmeninės pagalbos paslaugų

Asmeninė pagalba – tai individuali pagalba, kurią gali gauti visi neįgalieji, kuriems šiai pagalbai poreikį nustatys Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro atsakingas darbuotojas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas. Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Dėl prašymo skirti asmeninės pagalbos paslaugas pateikimo kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (seniūnijų kontaktus galite rasti čia: /go.php/lit/Struktura-ir-kontaktai/3/7), Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrą tel. (8 5) 215 3447 arba el. paštu info@vrspc.lt

Detalesnę informaciją teikia:

- dėl asmeninės pagalbos paslaugų nepilnamečiams – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyriausioji specialistė Aneta Subotovič, tel. (8 5) 273 0068;

- dėl asmeninės pagalbos paslaugų suaugusiems asmenims – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Tatjana Mišančiukova, tel. (8 5) 275 6768.

Iniciatyvos „Skirtingos Spalvos“ informacija

Asociatyvi nuotrauka: www.pixabay.com

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos