Kviečiame pasinaudoti asmeninio asistento paslauga

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2021-12-03
  • Kategorija: Svarbu!

Kviečiame pasinaudoti asmeninio asistento paslauga

Negalią turintys asmenys dažnai susiduria su problemomis – negali savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, dažnai jiems reikalinga pagalba tvarkant asmeninius reikalus viešoje erdvėje ar namų aplinkoje. Tokias atvejais į pagalbą gali atskubėti asmeninis asistentas, kuris atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteiks asmeninę pagalbą.

Asmeninio asistento paslauga. Kas tai?

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos Irenos Ingelevič, ši paslauga yra orientuota į negalią turinčio asmens savarankiškumo skatinimą, todėl asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų, neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo, sveikatos priežiūros procesu. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį, bet atlikti kartu su juo ir taip jam padėti.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Kas gali gauti šias paslaugas?

Nuo 2021 m. liepos 1 d. pradėjus paslaugai veikti šalies mastu, asmeninę pagalbą gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį.

Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Jeigu neįgaliojo, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės nei 256 eurų, už asmeninę pagalbą jam nereikėtų mokėti. Jeigu pajamos didesnės, neįgalusis turėtų apmokėti 5-20 proc. pagalbos teikimo kaštų, priklausomai nuo gaunamų pajamų. 

 

Kur kreiptis ir kaip gauti paslaugas?

Dėl prašymo skirti asmeninės pagalbos paslaugas prašome kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją (seniūnijų kontaktus galite rasti čia: /go.php/lit/Struktura-ir-kontaktai/3/7), Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrą tel. (8 5) 215 3447 arba el. paštu info@vrspc.lt.

Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra būtinos. Pateikus prašymą gauti paslaugas, individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento poreikis jas gauti.

Nustatant poreikį neįgaliam asmeniui gauti asmeninio asistento paslaugas yra nuvykstama į namus susipažinti, pamatyti aplinką, kurioje asmuo gyvena ir viską įvertinus – suteikti visą reikalingą pagalbą.

Negalią turintiems Vilniaus rajono gyventojams asmeninio asistento paslaugas teikia Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras.

Detalesnę informaciją teikia:

- dėl asmeninės pagalbos paslaugų nepilnamečiams – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyriausioji specialistė Aneta Subotovič, tel. (8 5) 273 0068, el. p. aneta.subotovic@vrsa.lt;

- dėl asmeninės pagalbos paslaugų suaugusiems asmenims – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Tatjana Mišančiukova, tel. (8 5) 275 6768, el. p. tatjana.misanciukova@vrsa.lt.

Raginame žmones, kuriems tokia paslauga reikalinga, drąsiai kreiptis.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos