Asmeninio asistento paslauga – pagalba negalią turintiems gyventojams

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2021-05-27
  • Kategorija: Svarbu!

Asmeninio asistento paslauga – pagalba negalią turintiems gyventojams

Negalią turintys asmenys dažnai susiduria su problemomis – negali savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, dažnai jiems reikalinga pagalba tvarkant asmeninius reikalaus viešoje erdvėje ar namų aplinkoje. Tokias atvejais į pagalbą gali atskubėti asmeninis asistentas, kuris atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, nemokamai suteiks reikalingą pagalbą.

Asmeninio asistento paslauga. Kas tai?

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-19-0001 „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ kartu su Vilniaus rajono socialinių paslaugų centru organizuoja ir teikia asmeninio asistento paslaugą asmenims su negalia.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba (iki 4 val. per dieną), padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Ši paslauga yra orientuota į negalią turinčio asmens savarankiškumo skatinimą, todėl svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį, bet atlikti kartu su juo ir taip jam padėti. Vienam asmeniui galimos 4 valandos per dieną nemokamos asistento pagalbos.

„Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą tiek namuose, tiek viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, atvykęs į namus asistentas gali padėti paruošti maistą, pasirūpinti asmens higiena. Jis taip pat galės padėti sutvarkyti asmeninius reikalus viešoje erdvėje – kartu nuvykti į reikiamą įstaigą, kur padės negalią turinčiam asmeniui sutvarkyti dokumentus ar tiesiog susikalbėti, nes ne paslaptis, kad negalią turintys žmonės dažnai nedrįsta tvarkyti asmeninius reikalus dėl kalbos barjero ar bendravimo įgūdžių stokos. Asmeninis asistentas taip pat gali būti ir geru draugu – tiesiog pašnekovu ar kompanionu turiningai praleisti laisvalaikį.“


Kas gali gauti šias paslaugas?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi Vilniaus rajone gyvenantys asmenys nuo 16 metų iki 65 metų, kuriems LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis, visiškai arba vidutiniškai apribojantis jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti, savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas tiems asmenims, kurie lanko švietimo įstaigą arba dirba ar ieško darbo. Taip pat asmenims, kurie nebegyvena stacionarios globos namuose ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai arba kurie laukia eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas.


Kur kreiptis ir kaip gauti paslaugas?

Asmenys, kurie nori gauti asmeninio asistento paslaugas turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti:

1. Prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas (prašymo formą galite rasti čia).

Galima pateikti ir laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas; asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono numeris).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

4. Dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas, pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma, prašymo gauti socialines paslaugas kopija.

Jei šiuos dokumentus galima susirinkti iš valstybės registrų, interesantas jų pateikti neprivalo.

Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra būtinos. Pateikus prašymą gauti paslaugas, individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento poreikis jas gauti.

„Nustatant poreikį neįgaliam asmeniui gauti asmeninio asistento paslaugas yra nuvykstama į namus susipažinti, pamatyti aplinką, kurioje asmuo gyvena ir viską įvertinus – suteikti visą reikalingą pagalbą. Raginame žmones, kuriems tokia paslauga reikalinga, kreiptis į seniūnijas.“

Negalią turintiems Vilniaus rajono gyventojams asmeninio asistento paslaugas teikia Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras.

Dėl išsamesnės informacijos taip pat galima kreiptis į šios paslaugos kuratorę Anetą Subotovič, tel. (8 5) 273 00 68 arba el. paštu aneta.subotovic@vrsa.lt

Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą galite rasti čia.

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos