Nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams – didesnė finansinė parama

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2021-03-08
  • Kategorija: Svarbu!

Nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams – didesnė finansinė parama

Siekiant įgyvendinti piniginės socialinės paramos veiksmingumo ir socialinio teisingumo principus bei atsižvelgus į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės siūlymą padidinti iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims skiriamą vienkartinę piniginę išmoką, vasario mėn. Tarybos posėdyje patvirtinti keli Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo pakeitimai.

Tobulinant piniginės socialinės paramos teikimo teisinį reguliavimą, 1,7 BSI dydžiu (68 Eur) padidinta vienkartinė pašalpa asmeniui ne mažiau kaip 6 mėnesius išbuvusiam Lietuvos Respublikos laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietoje, kai kreipiamasi ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išleidimo dienos. Nuo šiol šiems asmenims gali būti skiriama vienkartinė 3,2 BSI dydžio (128 Eur) pašalpa. Iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims pašalpa bus išmokama per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo Socialinės rūpybos skyriuje dienos, jei pareiškėjas nurodo lėšas pervesti į asmeninę sąskaitą.

Taip pat 2 BSI dydžiais (80 Eur) padidintos vienkartinės pašalpos asmenims sukakus 100 metų. Nuo šiol senjorams, kuriems sukako 100 metų gali būti skiriama 5 BSI dydžių (200 Eur) vienkartinė pašalpa.

Vienkartinė pašalpa 1 BSI dydžiu (40 Eur) didinama šeimoje gimus dvynukams, t. y. nuo šiol skiriama pašalpa siekia 6 BSI dydį (240 Eur). Gimus vienu metu daugiau vaikų, už kiekvieną pridedama po 2 BSI (80 Eur).

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas reglamentuoja piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo nepasiturintiems Vilniaus rajono gyventojams tvarką bei pagrindus ir yra taikomas tik asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar nuomojantiems būstą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei faktiškai gyvenantiems Savivaldybės teritorijoje.

Primename apie kitas pašalpų rūšis.

Vienkartinė pašalpa (iki 100 Eur) – skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 384 Eur per mėnesį, vienam gyvenančiam asmeniui – 448 Eur per mėnesį.

Siekiant padėti į sunkią materialinę padėtį patekusioms šeimoms arba vienam gyvenančiam asmeniui, taip pat gali būti skiriamos tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos.

Tikslinė pašalpa (iki 1 200 Eur) – skiriama asmeniui būtinos socialinės paramos atvejais: įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti; asmens dokumentams tvarkyti; būtiniems vaistams įsigyti ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas; apmokėti būtiniausias paslaugas įvykus nelaimei, padariusiai žalą gyvenamajam būstui; asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir sukauptoms šiukšlėms iš būsto išvežti ir pan. Tikslinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 448 Eur per mėnesį.

Periodinė pašalpa (iki 480 Eur) – skiriama kaip papildoma parama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir mokama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per metus asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius. Periodinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 192 Eur per mėnesį.

Sąlyginė pašalpa (iki 400 Eur) – skiriama kaip skatinamoji priemonė tam tikroms užimtumo, sveikatos, švietimo ir panašioms problemoms spręsti. Pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 384 Eur per mėnesį. Kiekvienu konkrečiu atveju sąlyginės pašalpos dydį nustato Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgusi į pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos siūlymą, tačiau ne didesnį kaip 400 Eur ir ne daugiau kaip vieną kartą per metus.

Gyventojai, deklaruojantys gyvenamąją vietą Vilniaus rajone ir norintys gauti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą, nuotoliniu būdu privalo kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena. Seniūnijų kontaktai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės internetinės svetainės vrsa.lt skiltyje „Struktūra ir kontaktai“.

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos