Nuotoliniame vaiko teisių apsaugos atstovų susitikime aptartas mobiliųjų komandų darbas bei ateities perspektyvos teikiant socialines paslaugas rajono gyventojams

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2021-04-20
  • Kategorija: Aktualijos

Nuotoliniame vaiko teisių apsaugos atstovų susitikime aptartas mobiliųjų komandų darbas bei ateities perspektyvos teikiant socialines paslaugas rajono gyventojams

Š. m. balandžio 15 d., nuotoliniu būdu vyko vaiko teisių apsaugos atstovų nuotolinis susitikimas, kurio metu aptarta kokias socialines paslaugas ir kitą pagalbą gali gauti Vilniaus rajono savivaldybės gyventojai bei kartu diskutuota apie institucijų lūkesčius ir galimybes, siekiant sklandesnio ir kokybiškesnio bendradarbiavimo.

Nuotoliniu būdu organizuotame susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės direktorė Justina Turbienė, Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė kartu su Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkais. Iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone (toliau – VTAS) dalyvavo patarėjas Edvard Zakševskij kartu su specialistais. 

Susitikimo pradžioje aptarti Mobiliųjų komandų darbo tikslai bei pasidalyta specialistų įžvalgomis, dirbant su šeimomis. Mobiliosios komandos su šeima dirba iki 30 dienų. Darbas baigiamas rekomendacija dėl tolesnio darbo su šeima. Remiantis rekomendacija ir per atvejų vadybininkų posėdį priimtais sprendimais parengiamas pagalbos šeimai planas. Mobiliųjų komandų darbo metu dažniausiai identifikuojamas pažeidžiamiausių visuomenės narių – vaikų ir moterų fizinis, psichologinis/emocinis smurtas, nepriežiūra. Mobiliųjų komandų specialistai pastebi, kad dažniausios krizių šeimoje priežastys – priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų, nepriteklius ir skurdas, traumuojančios patirtys, socialinių ir tėvystės įgūdžių stoka, skurdus emocinis, dvasinis, kultūrinis gyvenimas, netinkami konfliktų sprendimo būdai bei smurtinis elgesys. Siekiant didinti vaikų saugumą ir pagalbą šeimai teikiama pagalba sprendžiant priklausomybės ligų problemas, aukai teikiama pagalba patiriant fizinį smurtą, smurtaujančiam – taikomos smurtinio elgesio prevencijos programos, pagalba esant psichologinėms, emocinėms, dvasinėms problemoms, pagalba tarpininkaujant, kai identifikuota socialinių įgūdžių stoka, vaikų užimtumas. Mobiliųjų komandų specialistai pažymėjo, kad dėl ilgai rengiamų oficialių atsakymų užtrunka informacijos gavimas iš policijos ir probacijos tarnybos.

Susitikimo metu pasidžiaugta sklandžiu mobiliųjų komandų ir atvejo vadybininkų bendradarbiavimu. Mobiliųjų komandų specialistai pažymi, jog šiuo metu jų darbo krūvis dirbant visoje Vilniaus apskrityje yra didelis, pagalbos reikalaujančių šeimų skaičius išaugo ir dėl esamos epidemiologinės situacijos šalyje. Pagal galiojantį nurodymą, mobiliosios komandos į šeimą turėtų vykti tik pirmam susitikimui, vėlesnes konsultacijas rekomenduojama teikti nuotoliniu būdu, naudojant visas prieinamas klientams priemones. Nepaisant to, mobiliųjų komandų specialistai pagal poreikį į šeimas vyksta ir dažniau.

Nuotoliniame susitikime dalyvavusi Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė pristatė šiuo metu Socialinių paslaugų centre teikiamas paslaugas: socialinis darbas su šeimomis, galimybė naudotis kompleksinėmis paslaugomis, projektinė veikla, priklausomybės ligų konsultantų paslaugos, pavėžėjimo paslaugos, pagalba drabužiais, projektas „Vaikų svajonės“. Šiuo metu asmeninio asistento paslauga yra teikiama tik asmenims, turintiems fizinę negalią. Ji neteikiama nei psichinę negalią, nei socialinių įgūdžių stokojantiems asmenims. Ateityje planuojama turėti mobilius asmeninius asistentus, kurie galėtų vykti į skirtingas Vilniaus r. seniūnijas pagal poreikį.

Susitikimo metu taip pat raginta atkreipti specialistų dėmesį į alkoholio vartojimo problemos sprendimą, daugiau taikant labiau efektyvius šios problemos sprendimo būdus – stacionarų gydymą licencijuotose įstaigose bei ilgalaikėse reabilitacijose.

Susitikime dalyvavę specialistai akcentavo, kad labai svarbi tema yra vaikų ir paauglių užimtumas. Karantino metu vaikų užimtumo laibai trūksta ir tai daro neigiamą įtaką jų savijautai. Taip pat atkreiptas dėmesys į paauglių lytinio švietimo programų svarbą bei pranešta, kad šiuo metu ieškomi specialistai, kurie galėtų profesionaliai ir kompetentingai vesti mokymus paaugliams šia tema.

Š. m. balandžio mėn. 20 ir 27 dienomis yra numatyti prevenciniai renginiai nuotoliniu būdu, kurie yra skirti suaugusiems ir paaugliams, atkreipiant  dėmesį į smurtą artimoje aplinkoje, daromas nusikalstamas veikas, sukčiavimą, prekyba žmonėmis.

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos