Vilniaus rajone plečiamas bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų tinklas proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2021-03-09
  • Kategorija: Aktualijos

Vilniaus rajone plečiamas bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų tinklas proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims

Vykdant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų bei atsižvelgiant į Vilniaus rajone didėjantį socialinių paslaugų poreikį, socialinėms problemoms efektyviai spręsti skiriamas vis didesnis dėmesys. Vilniaus rajono savivaldybė 2020 m. pradėjo ir šiemet tęsia projektą „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“.

Siekiant Vilniaus rajono gyventojams, turintiems proto ir/ar psichinę negalią sukurti tinkamas gyvenimo sąlygas, pasiūlyti kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įtraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame, iki 2023 kovo mėn. pradžios planuojama Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 ir Pikeliškių k., Naujoji g. 1 įsteigti dvejus grupinių gyvenimo namus, o Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 – dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves.

Nauji paslaugų centrai bus pastatyti vietoj nereikalingų ir nenaudojamų pastatų – dirbtuvių (Alyvų g. 20) ir mokyklos (Mokyklos g. 10), apskaičiuojamų Vilniaus r. Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos apskaitoje bei š. m. vasario 26 d. Tarybos sprendimu perduotų Vilniaus rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

Vilniaus rajone nėra bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų centro, taip pat nėra sukurta ir tokių paslaugų infrastruktūra, todėl įgyvendinus Europos Sąjungos finansuojamą projektą, bus skatinamas neįgalių asmenų savarankiškumas ir užtikrinta visapusiška pagalba jiems dalyvaujant bendruomeniniame gyvenime. Be to, naujai sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra bendruomenėje padės sumažinti stacionariose įstaigose gyvenančių proto ir/ar psichikos negalią turinčių asmenų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų ir prieinamų paslaugų bendruomenėje.

Parenkat vietas tiek grupinio gyvenimo namams, tiek dienos užimtumo centrui, buvo atsižvelgta į tai, kad jie gali būti steigiami vietovėse, kurios nuo visuomeninio transporto stotelės nėra nutolusios daugiau nei vieno kilometro atstumu bei gyvenvietėse, kuriose yra ne mažiau nei 1 000 gyventojų. Grupinio gyvenimo namų gyventojai dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves galės pasiekti tiek viešuoju, tiek projekto lėšomis įsigytu nauju mikroautobusu.

Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu – Vilniaus rajono Paberžės socialinės globos namais, kuris vykdys grupinių gyvenimo namų ir dienos užimtumo centro/socialinių dirbtuvių veiklą.

Grupiniai gyvenimo namai – vieta skatinanti neįgalaus žmogaus savarankiškumą ir integravimą į bendruomenę

Siekiant padėti neįgaliesiems integruotis į bendruomenę, ugdyti socialinius įgūdžius, užtikrinti savarankiškumą ir saviraišką Vilniaus rajono Didžiosios Riešės k., Mokyklos g. 10 ir Pikeliškių k., Naujoji g. 1 bus įsteigti dveji grupiniai gyvenimo namai, kuriuose įsikurti galės 20 asmenų.

Grupinio gyvenimo namai išskirtiniai tuo, kad juose bus apgyvendinti asmenys, kuriems nereikia nuolatinės ar intensyvios priežiūros. Šių namų gyventojai galės ugdyti savo savarankiškumą ir tenkinti individualius poreikius patys, iš dalies padedant socialiniam darbuotojui, pvz., patys gaminti maistą, skalbti drabužius, atlikti namų ruošos darbus ir net pirkti maisto produktus, o ne viską gauti centralizuotai.

Vieno statomo grupinio gyvenimo namo bendras plotas bus apie 230 kv. m. Abeji grupiniai gyvenimo namai bus aprūpinti visais būtinais baldais ir įranga.

Naujos užimtumo galimybės asmenims su negalia

Siekiant mažinti socialinę atskirtį bei integruoti negalią turinčius asmenius į bendruomenę, svarbu sukurti dienos užimtumo infrastruktūrą ne tik institucijas paliekantiems asmenims, bet ir dabar bendruomenėje gyvenantiems žmonėms su negalia, kuriais dažniausiai rūpinasi artimieji savo namuose.

Siekiant užtikrinti kuo didesnį neįgaliųjų asmenų užimtumą, Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 numatoma statyti apie 200 kv. m dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves, įrengiant 32 vietas žmonėms su proto ir/ar psichikos negalia. Dienos užimtumo centre/socialinėse dirbtuvėse bus vykdoma asmenų užimtumo veikla, tokiu būdu didinant asmenų įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdant, lavinant ir palaikant bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius.

Įsteigus dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves bus patenkintas asmenų, turinčių proto negalią, užimtumo poreikis, atkuriami jų prarasti bendrieji ir specialieji darbiniai gebėjimai, sudaroma galimybė ateityje dalyvauti darbo rinkoje. Dienos užimtumo centre/socialinėse dirbtuvėse bus vykdomas vaistažolių, prieskoninių žolelių, gėlių, vaismedžių auginimas, džiovintų žolelių pakavimas, gėlių puokščių komponavimas, verbų pynimas, suvenyrų gaminimas.

Patalpos, kuriose bus teikiama dirbtuvių paslauga, kaip numatyta Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią, veiklos modelio apraše, atitiks technines, sanitarijos ir higienos, darbų ir gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų normas. Asmenims bus pritaikyta fizinė ir psichologinė darbo aplinka, darbo vieta, užtikrintos sąlygos saugiai atlikti pavestas darbines užduotis.

Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų skirta virš 1,065 mln. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšos – 103 903,71 Eur.

 

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos