Nuotoliniame susitikime su vaiko teisių apsaugos atstovais aptarti vaiko laikinosios priežiūros bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimai

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2021-02-19
  • Kategorija: Aktualijos

Nuotoliniame susitikime su vaiko teisių apsaugos atstovais aptarti vaiko laikinosios priežiūros bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo klausimai

Vakar, vasario 18 d., nuotoliniame susitikime su Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone atstovais aptarti aktualūs darbiniai klausimai, ypatingą dėmesį skiriant darbo organizavimui bei bendradarbiavimui svarstant klausimus dėl vaiko apsaugos poreikio, vaiko laikinosios priežiūros, vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

Nuotoliniu būdu organizuotame susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska kartu su vyr. specialistėmis Jolanta Lukaševič ir Silva Lukoševičiene, Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Justina Turbienė kartu su pavaduotoja Sabina Gucevič ir Globos centro vadovu Tomašu Pileckiu, Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė. Iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vilniaus rajone (toliau – VTAS) dalyvavo patarėjas Edvard Zakševskij kartu su specialistais.  


Glaudesnis bendradarbiavimas tarp institucijų siekiant užtikrinti sklandesnę vaikų apsaugą ir jų gerovę

Susitikimo pradžioje kalbėta apie informacijos dalinimosi svarbą tarp institucijų. Pasak Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistės Jolantos Lukaševič, dažnai trūksta informacijos dėl vaiko paėmimo iš šeimos ir kai vaikas apgyvendinimas pas kitus asmenis, nėra perduodama informacija, kas tuo metu atstovaus vaiko interesams, trūksta reikiamų dokumentų, nustatant vaikui laikinąją globą (rūpybą). Taip pat skyriaus atstovė pažymėjo, kad bendradarbiavimas tarp specialistų turėtų būti efektyvesnis, kai vaikai perduodami kitiems asmenims, kurie vykdys laikinojo prižiūrėtojo funkcijas.

Kalbant apie vaiko laikinąją priežiūrą, aptartas klausimas dėl užsitęsusio termino, akcentuojant, kad kai kurių vaikų laikinoji priežiūra trunka ilgiau nei numatyta įstatyme, dėl ko nėra žinoma, kokių veiksmų toliau turi imtis Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius, nes nėra žinomas vaikų tolimesnis likimas – ar jie yra grąžinti į šeimą, ar buvo pateikti dokumentai teismui dėl leidimo paimti vaiką iš šeimos.

VTAS patarėjas Edvard Zakševskij pažymėjo, kad imtasi visų reikalingų veiksmų ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais greitu metu bus priimti sprendimai dėl vaikų grąžinimo į šeimą ar laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.

Tęsiant temą apie reikšmingą ir būtiną glaudesnį bendradarbiavimą, Edvard Zakševskij susirinkusiems pranešė, kad stengiamasi užtikrinti kuo greitesnę visų reikiamų procedūrų eigą. Vykusiame susitikime su Nemenčinės poliklinikos administracija buvo nutarta, kad asmenys, kurie ketina tapti nepilnamečio globėju ar rūpintoju, galės per 5 darbo dienas gauti medicininę pažymą, prieš tai vaiko teisių skyriaus specialistams parašius į polikliniką tarpininkavimo raštą. Kovo mėnesį yra taip pat planuojama susitikti su Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vadovybe ir spręsti klausimą, kad būsimi globėjai galėtų medicininę pažymą gauti per kuo trumpesnį laikotarpį.


Aptartos galimybės pritraukti daugiau vaikų globėjų

Nuotoliniame susitikime taip pat kalbėta apie informacijos teikimą būsimiems globėjams. VTAS atstovė Justina Juodvalkė atkreipė dėmesį, kad žmonės, norintys globoti vaikus dažnai susiduria su iššūkiais dėl informacijos trūkumo. Siekiant išspręsti šią problemą, šiuo metu yra rengiama atmintinė, kurioje bus surašyta ką asmuo, norintis globoti vaiką, turi padaryti, kokius dokumentus surinkti, kad galėtų rūpintis nepilnamečiu asmeniu ir užtikrinti jam visokeriopą pagalbą. Į atmintinę pasiūlyta taip pat įtraukti ir informaciją apie išmokas globėjams.

„Siekiame pritraukti kuo daugiau šeimų, norinčių globoti vaikus ir populiarinti laikinąją globą šeimoje, tačiau vis dar susiduriame su dideliais iššūkiais ieškant naujų fizinių asmenų. Didžiausios problemos kyla, kai šeima yra daugiavaikė. Mažai yra globėjų, kurie vienu metu galėtų priimti, pvz. tris vaikus. Mums rūpi, kad į globą patekę broliai ar seserys nebūtų išskirti, nes tai gan didelis stresas vaikams, o ir adaptuotis naujoje šeimoje yra kur kas lengviau, kai šalia yra artimas žmogus“, – sakė Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska ir papasakojo apie bendruomeninių globos namų įsigijimą, kuriame artimiausiu metu apsigyvens 8 vaikai.

Susitikimo pabaigoje buvo apžvelgtas globos centrų koordinatorių darbas, išsakytos pastabos ir pasiūlymai Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams dėl dokumentų pateikimo. Bendrai aptarta pandemijos situacija Vilniaus rajone, socialinio darbo ypatumai dirbant su šeimomis, kad dėl paskelbto karantino žmonės yra linkę neįsileisti į namus specialistų, dėl ko nukenčia socialinio darbo kokybė.

Pabaigai VTAS skyriaus atstovai padėkojo už sklandų bendradarbiavimą su Vilniaus rajono atvejo vadybininkais. Pareiškė, kad ateityje tikisi visų suinteresuotų institucijų bendravimo vaiko gerovės bei teisėtų interesų užtikrinimo klausimais.

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos