Neįgalius vaikus auginantys tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos

 • Paskelbė : Info
 • Paskelbta: 2020-11-23
 • Kategorija: Aktualijos

Neįgalius vaikus auginantys tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos

Nuo šiol Vilniaus rajono gyventojai, auginantys ar globojantys vaikus su negalia galės kreiptis į savivaldybę dėl laikino atokvėpio paslaugos. Atsižvelgiant į situaciją ir tėvų pageidavimus, laikinojo atokvėpio paslauga bus teikiama prižiūrimo asmens namuose arba pasirinktoje socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje.

Laikino atokvėpio paslauga – tai trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ar globoja kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

„Trumpos atostogos, vakaras teatre, laikas sveikatos stiprinimui, ar paprasčiausias poilsis – visa tai, ko dažniausiai neturi neįgalius vaikus auginantys tėvai. Ištisus metus budėti, kantriai slaugant ir atiduodant visas fizines ir psichologines jėgas savo neįgalaus vaiko gerovei, tai didžiulis ir sunkus iššūkis. Todėl džiaugiamės, kad galime suteikti galimybę tėvams ar globėjams, kai jiems prireiks kur nors išvykti, ar kitais būtinais atvejais, skirti profesionalią pagalbą negalią turinčiam vaikui ir užtikrinti visapusišką priežiūrą“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Ivona Stasilovič.

Pasinaudoti paslauga turi teisę šeimos nariai, artimieji, kurie namuose gyvena kartu su negalią turinčiu vaiku iki 18 metų, kurie jį augina, prižiūri ir/ar globoja. Pageidaujantys gauti laikino atokvėpio paslaugą turi kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių ir užpildyti Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Vaiko su negalia artimieji, teikdami prašymą turi su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nustatytą neįgalumą patvirtinančius dokumentus, laisvos formos negalią turinčio vaiko dienotvarkę ir dokumentus, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad asmeniui turėtų būti teikiamas prioritetas.

Skiriant laikino atokvėpio paslaugą, laikomasi šių prioritetų:

 • bent vienas slaugomo vaiko artimasis serga lėtinėmis ligomis;
 • šeimoje auga mažametis vaikas ar vaikas iki 14 metų arba kitas asmuo su negalia;
 • negalią turintį vaiką augina, prižiūri, globoja vienas asmuo;
 • bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su negalią turinčiu vaiku, dienotvarkė yra pasikeitusi dėl įvairių su darbo santykiais susijusių aplinkybių (pvz.: dėl komandiruotės, laikino darbo grafiko pasikeitimo, naujo darbo paieškos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti sergančiu;
 • bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su neįgalumą turinčiu vaiku, ištiko krizė (pvz.: artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti neįgaliuoju.

Laikino atokvėpio paslaugos teikiamos naudojantis pagalba į namus, dienos socialinę globą ir trumpalaikę socialinę globą. Bendrai vienam vaikui gali būti skiriama iki 720 val. per metus.

Laikino atokvėpio paslaugą vaikams su negalia Vilniaus rajono savivaldybėje teikia:

 • BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras
  Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., 15172 Vilniaus r.
  Tel. (85) 215 3447
  El. p. info@vrspc.lt
 • Biudžetinė įstaiga Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai-pagalbos centras „Šeimos slėnis“
  Žolyno g. 47, 10254 Vilnius
  Tel. (8 5) 234 0300
  El. p. administracija@kudikiunamai.lt
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras
  Mokyklos g. 64, Geisiškių k., 14231 Vilniaus r.
  Tel. +370 627 99208
  El. p. info@svgc.lt

Laikino atokvėpio paslaugų teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti lėšų.

Su laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia teikimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Kiek anksčiau rašėme, kad žmonių su negalia ir senyvo amžiaus asmenų artimieji taip pat gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos. Apie tai galite perskaityti čia.

Asiociatyvi nuotrauka www.pixabay.com

www.vrsa.lt informacija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos