Stiprinant vaiko gerovę Vilniaus rajone

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2020-07-01
  • Kategorija: Aktualijos

Dar daugiau Savivaldybės dėmesio kuriant bei stiprinant vaiko gerovę Vilniaus rajone

Siekdama skatinti ir plėsti vaikų dienos centrų Vilniaus rajone veiklą, padėti šeimoms įveikti iškilusius socialinius sunkumus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba š. m. birželio 26 d. vykusiame posėdyje patvirtino Nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų veiklos skatinimo programą (toliau – Programa).

Įgyvendinant Programą siekiama padėti Nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO) teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, taip mažinant socialinę atskirtį patiriančių šeimų skaičių Vilniaus rajone. Kompleksinio darbo modelis, kokybiškų ir efektyvių socialinių paslaugų užtikrinimas padės vaikui adaptuotis visuomenėje, sudarys jam sąlygas pilnavertiškai ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime bei apsaugoti jį nuo visų smurto formų. Tokiu būdu siekiama sumažinti socialinę atskirtį patiriančių šeimų skaičių Vilniaus rajone. Pažeidžiamoms asmenų grupėms norima padėti gauti būtinas integracijos paslaugas bei didinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį.

Vienas iš Vilniaus rajono savivaldybės veiklos tikslų socialinės apsaugos srityje – didinti visų rajono gyventojų galimybę gyventi orumo nežeminančiomis sąlygomis, užtikrinti socialinių paslaugų teikimą įvairių socialinės rizikos grupių asmenims, šeimoms, vaikams, neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims.

Pasak Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėjos bei Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos pirmininkės Kristinos Malinovskos, vaiko gerovės iššūkiai išlieka aktualūs ne tik Vilniaus rajono savivaldybei, bet ir visai Lietuvai. Norint užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų sistemos efektyvumą, būtina įtraukti vietinę bendruomenę ir NVO. Svarbus veiksnys sąveikaujant viešajam, NVO ir privatiems sektoriams vaiko gerovės srityje yra bendradarbiavimas.

„Šios Programos dėka Vilniaus rajono savivaldybė ne tik finansuos vaikų dienos centrų veiklą 2020 metais, bet ir prisidės prie specialistų, dirbančių vaikų dienos centruose su vaikais bei šeimomis kvalifikacijos kėlimo, neabejotinai stiprins bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir NVO vaikų dienos centrų bei gerins teikiamų vaikų dienos centruose paslaugų kokybę“, – patvirtinta Programa bei jos įgyvendinimo galimybėmis džiaugiasi K. Malinovska.

„NVO vaikų dienos centrų darbo su šeimomis dėka šeimoms padedama įveikti iškilusius socialinius sunkumus, išspręsti vaiko ir šeimos problemas, sudaromos sąlygos šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą bei jo interesus, todėl skyrus finansavimą nevyriausybinių organizacijų veiklai bus skatinama ir plečiama vaikų dienos centrų Vilniaus rajono savivaldybėje veikla, gerinama socialinių paslaugų kokybė bei užtikrinama vaiko teisė augti šeimoje bei adaptuotis visuomenėje“, – teigia už Programos įgyvendinimą atsakinga Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Ivona Stasilovič.

Programa bus finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų.  

Susipažinti su patvirtinta 2020 metų „NVO vaikų dienos centrų veiklos skatinimas“ programa galite čia.

Asiociatyvi nuotrauka www.pexels.com

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos