Žmonių su negalia ir senyvo amžiaus asmenų artimieji gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2020-06-30
  • Kategorija: Aktualijos

Žmonių su negalia ir senyvo amžiaus asmenų artimieji gali kreiptis dėl laikino atokvėpio paslaugos

Slaugomų arba nuolatinės priežiūros reikalaujančių suaugusių žmonių su negalia artimieji gali teikti prašymus dėl laikino atokvėpio paslaugos, kuri nuo šiol Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams tapo dar patogesnė ir lankstesnė, kadangi gali būti teikiama asmens namuose ar dienos centruose.

Laikino atokvėpio paslauga – tai savalaikės ir būtinos paslaugos žmonėms su negalia ir senyvo amžiaus asmenims kartu su jais gyvenantiems šeimos nariams, kurie dėl tam tikrų priežasčių laikinai negali pasirūpinti ar prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.

„Slaugyti negalią turintį žmogų – sunkus darbas, todėl ši laikino atokvėpio paslauga suteikia galimybę neįgalų asmenį slaugantiems artimiesiems derinti savo asmeninį gyvenimą su artimojo slauga, priežiūra ar tiesiog pasilsėti ir atgauti jėgas. Prižiūrinčiam asmeniui prireikus kur nors išvykti ar kitais būtinais atvejais į pagalbą atskuba specialistai, kurie negalią turinčiam asmeniui užtikrina visapusišką priežiūrą. Praplečiant laikino atokvėpio paslaugos teikimo formas, dabar artimieji turi galimybę pasirinkti paslaugos formą pagal poreikį – vieną kartą gali rinktis pagalbą namuose, o kitą kartą – dienos arba trumpalaikę globą. Svarbiausia, kad bendra paslaugų trukmė vienai šeimai per metus negali viršyti 720 valandų. Tai vertinga pagalba neįgaliuosius prižiūrintiems asmenims“, - sako Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo pavaduoja Elena Kačanovskienė.

Pasinaudoti paslauga turi teisę suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Pageidaujantys gauti laikino atokvėpio paslaugą turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos, tačiau įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus rajone, turi kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.

Suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą, turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nustatytą neįgalumą patvirtinančius dokumentus, laisvos formos negalią turinčio asmens dienotvarkę ir dokumentus, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kad asmeniui turėtų būti teikiamas prioritetas.

Skiriant laikino atokvėpio paslaugą, laikomasi šių prioritetų:

  • Tikslinės grupės asmeniui nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • Tikslinės grupės asmeniui nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, serga lėtinėmis ligomis;
  • bent vienas iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, yra vaikas iki 14 metų arba asmuo su negalia;
  • Tikslinės grupės asmenį augina, prižiūri, globoja (rūpinasi) vienas asmuo;
  • bent vieno iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, dienotvarkė yra pasikeitusi dėl įvairių su darbo santykiais susijusių aplinkybių (pvz., dėl komandiruotės, laikino darbo grafiko pasikeitimo, naujo darbo paieškos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu;
  • bent vieną iš šeimos narių, artimųjų, gyvenančių kartu su Tikslinės grupės asmeniu, ištiko krizė (pvz., artimojo netektis, skyrybos, sveikatos problemos ir pan.) ir dėl to sudėtinga tinkamai pasirūpinti Tikslinės grupės asmeniu.

Laikino atokvėpio paslaugų teikimas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti lėšų.

Su laikino atokvėpio paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Asiociatyvi nuotrauka www.pexels.com

www.vrsa.lt informacija

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos