Pirmajame Šeimos tarybos posėdyje numatytos veiklos gairės

  • Paskelbė : Info
  • Paskelbta: 2020-02-05
  • Kategorija: Aktualijos

Šiandien, Vilniaus rajono savivaldybėje veiklą pradėjo 2019 m. spalio mėnesį Savivaldybės taryboje įsteigta Šeimos taryba. Vilniaus rajono savivaldybės mažojoje salėje susirinkę Šeimos tarybos nariai išrinko Tarybos pirmininkę – Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėją Kristiną Malinovską ir jos pavaduotoją – VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio centro“ direktorę Jurgitą Pukienę bei nubrėžė pradines veiklos gaires.

Šeimos taryba – tai visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas, padedantis įgyvendinti Savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių. Šeimos taryba analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl prioritetų, susijusių su šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo.

Posėdyje dalyvavo 13 Šeimos tarybos narių: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska bei rajone veikiančių organizacijų atstovai: Socialinių paslaugų centro direktorė Beata Bartkienė, Centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja Loreta Vitkutė-Maigienė, Šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos narė Irena Baranovskaja, Vaidotų Šv. Apaštalo Pauliaus Atsivertimo parapijos vaikų dienos centro koordinatorė Toma Bradūnaitė, Kabiškių kaimo bendruomenės narys Bartoš Jachimovič, VšĮ „Sudervės parapijiečių bendruomenės“ koordinatorė Rasa Klimienė, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio centro“ direktorė Jurgita Pukienė, Asociacijos „Rukainių bendruomenė“ narė Inga Rancova.

Pirmajame Šeimos tarybos posėdyje netrūko konstruktyvių diskusijų bei įžvalgų Šeimos tarybos veiklos klausimais, kurių dėka jau iki kito posėdžio, kuris numatytas š. m. balandžio 7 d., užsibrėžtos einamosios užduotys. Posėdžio metu nutarta sudaryti klausimyną bei atlikti apklausą, siekiant išsiaiškinti kokių paslaugų trūksta Vilniaus rajone gyvenančioms šeimoms bei visuomenei plačiai ištransliuoti informaciją apie jau teikiamas Vilniaus rajono savivaldybės paslaugas.

Šeimos tarybos narių išrinktos pirmininkės Kristinos Malinovskos teigimu, Šeimos taryba yra įrankis, kurio dėka galima plačiau bei efektyviau kurti, stebėti, analizuoti šeimos politiką, nes Šeimos taryboje apjungtos nevyriausybinio ir biudžetinio sektoriaus jėgos, kas leidžia visapusiškai apžvelgti šeimų esamą situaciją Vilniaus rajone. „Džiaugiuosi, kad startavus Šeimos tarybos veiklai, nuo planų jau galima prieiti prie konkrečių veiksmų.“, – sakė K. Malinovska.

www.vrsa.lt informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos